Kaapelit & johdinsarjat lääketieteen sovelluksiin

  • Terveydenhuoltosektorin käyttöön tarkoitettujen kaapeleiden valmistaminen vaatii materiaalien syvää tuntemustasekä korkean teknologian valmistusprosesseja ja kontrolleja.
  • Menestyäkseen alalla valmistajien tulee yhdistää tietonsa kehittyneimpien tuotantoprosessien taidokkaaseen hallintaan sekä etsiä tiivistä yhteistyötä laitesuunnittelijoiden kanssa. Avaintekijöitä ovat mm. korkealuokkaisten materiaalien käyttö ja miniatyrisoinnin taito.
  • Kerro meille vaatimuksesi ja tarpeesi. Tarjoamme sinulle teknisen ratkaisun, joka tyydyttää tarpeesi.

Kaapelit röntgenlaitteisiin
Kaapelit hampaidenhoitovälineisiin
Kaapelit akustisiin laitteisiin
Kaapelit diagnoosiin
Lattakaapelit
Johtimet ja kaapelit staattiseen ja dynaamiseen sovellukseen
Räätälöidyt kaapelit